Czech Home       Deutch Home      English Home   Úvod     Svatební obřady    

AKTUÁLNĚ
Prohlídky
Pořádané akce
Návštěvní řád kaple
Varhany
Z historie
Svatební obřady
Expozice Milana Knoblocha
Koncertní sál
Erbovní sál
Kaple v Toulavé kameře
Fotogalerie
Smiřické svátky hudby

 
  Fotogalerie svatebních obřadů na internetu
- Svatba Petry a Michala z 18.12.2009 (www.beremese.cz)
- Svatba Martiny a Jana Hrdličkových (www.beremese.cz)
- Svatba Pavla a Veroniky Frodlových na www.stream.cz
- Manželé Fagréovi
- Lucie a Stanislav Štěrbovi (www.beremese.cz)
- Eva a Massimo (www.beremese.cz)
- Iveta a Radek Borůvkovi (www.beremese.cz)
- Svatba Veroniky a Romana Andrýsových na www.beremese.cz
- Svatba Martiny Nejedlé a Františka Stejskala (www.beremese.cz)
- Svatba Kateřiny Semerákové a Jana Štěrby 18.6.2005 (www.svatba.cz)
  Zlatá svatba
- Foto 1
- Foto 2
- Foto 3
- Foto 4
- Foto 5
- Foto 6


Město Smiřice využívá nádherný interiér kostela i pro pořádání úředních svatebních obřadů.

Zájemci o svatbu v kapli se mohou o podrobnostech informovat na matrice Městského úřadu ve Smiřicích, tel. 495 809 023,
e-mail koldrtova@mestosmirice.cz

Cena za pronájem kostela k tomuto účelu je 3630 Kč (vč. DPH), dále je nutné zaplatit správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ve výši 1000 Kč.


Probíhající obřad