Czech Home       Deutch Home      English Home   Úvod         

AKTUÁLNĚ

 


Město Smiřice využívá nádherný interiér kostela i pro pořádání úředních svatebních obřadů.

Zájemci o svatbu v kapli se mohou o podrobnostech informovat na matrice Městského úřadu ve Smiřicích, tel. 495 809 023,
e-mail koldrtova@mestosmirice.cz

Cena za pronájem kostela k tomuto účelu je 3630 Kč (vč. DPH), dále je nutné zaplatit správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ve výši 1000 Kč.